Yönerge Değişikliği

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi'nde değişiklikler yapılmış olup; yeni yönergemizi Mevzuat sayfamızda bulabilirsiniz.

Başa Dön