Satın alma tekliflerinizi 0 232 325 33 55 numaralı fax numarasına, erhan.kara@ikc.edu.tr ve ya duygu.bas@ikc.edu.tr adresine bildirebilirsiniz. Teklif edeceğiniz malzemelerin marka ve modellerini eklemeniz, tekliflerin değerlendirilmesinde kolaylık sağlayacaktır.

NOT : Doğrudan Teklif Mektupları yayından ihale kapanana kadar listelerden kaldırılmamaktadır; bu nedenle lütfen ihale tarihleri eski olan ihaleleri de dikkate alınız.

Sıra No Fakültesi Yürütücü İşin Adı Son Teklif Verme  Teklif isteme mektubu ve Teknik şartnameler
1 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ozan KARAMAN

Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ozan KARAMAN tarafından yürütülen 2016-ÖNP-MÜMF-0022 numaralı Damarlı Kemik Doku Mühendisliği Uygulamaları İçin Kök Hücre Yüklü Nanolif Destekli Peptid Tabanlı Hidrojel Tasarlanması için 7 kalem malzeme alımı.

06.03.2017
2 Su Ürünleri Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Fatma ÖZTÜRK

Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma ÖZTÜRK tarafından yürütülen 2016-GAP-SUÜF-0018 numaralı Vakum Paketli Pişirilen (Sous-Vide) Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus Mykiss Walbaum, 1792) L. Monocytogenes’E Karşı Bazı Esansiyel Yağların Ve Pişirme Sıcaklıklarının Birlikte Etkisi  için 49 kalem malzeme alımı.

30.03.2017
3 Su Ürünleri Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Fatma ÖZTÜRK

Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma ÖZTÜRK tarafından yürütülen 2016-GAP-SUÜF-0018 numaralı Vakum Paketli Pişirilen (Sous-Vide) Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus Mykiss Walbaum, 1792) L. Monocytogenes’E Karşı Bazı Esansiyel Yağların Ve Pişirme Sıcaklıklarının Birlikte Etkisi  için 6 kalem malzeme alımı.

30.03.2017
4 Diş Hekimliği Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇÖLGEÇEN

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇÖLGEÇEN tarafından yürütülen 2017-TDU-DİŞF-0031 numaralı Soğuk Plazma Uygulamasının Dental Zirkonyanın Yüzey Özelliklerine Ve Rezin Simanla Bağlantısına Etkilerinin Araştırılması için 7 kalem malzeme alımı.

30.03.2017
6 Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saliha AKSUN

Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Saliha AKSUN tarafından yürütülen 2017-TDU-TIPF-0027 numaralı Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Soluble Urokinase-Type Plasminogen Activator Receptor (Supar) Ve Serum Amiloid A Düzeylerinin Diagnostik Ve Prognostik Değerinin Belirlenmesi için 3 kalem malzeme alımı.

30.03.2017
7 Fen Bilimleri Enstitüsü Doç. Dr. Sevim HAMZAÇEBİ

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Sevim HAMZAÇEBİ tarafından yürütülen 2016-TYL-FEBE-0029 numaralı Doğal Pigment Kaynaklarının Idotropheus Sprengerae Üzerinde Renkledirme Etkileri için 1 kalem malzeme alımı.

27.03.2017
8 Fen Bilimleri Enstitüsü Doç. Dr. Mehmet Özgür SEYDİBEYOĞLU

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Özgür SEYDİBEYOĞLU tarafından yürütülen 2016-TYL-FEBE-0033 numaralı Bor Katkılı Kemik Çimentosu Üretimi için 1 kalem malzeme alımı.

27.03.2017
9 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Mehmet İrfan KARADEDE

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet İrfan KARADEDE tarafından yürütülen 2017-TDR-SABE-0028 numaralı İki Farklı Ortodontik Tedavi Yöntemi İle Yapılan Alt Keser İntrüzyonu Sonrası Meydana Gelen Pulpa Kan Akım Değişikliği İle Apikal Kök Rezorpsiyonun Değerlendirilmesi için 4 kalem malzeme alımı.

27.03.2017
12 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Merih PALANDÖKEN

Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Merih PALANDÖKEN tarafından yürütülen 2016-ÖNP-MÜMF-0029 numaralı Grafen Tabanlı Elektriksel Küçük Boyutlu Rf Enerji Hasatlama Anteninin Tasarımı, Üretilmesi Ve Ticari Xbee Haberleşme Modül Uygulaması için 1 kalem malzeme alımı.

28.03.2017
13 Fen Bilimleri Enstitüsü Doç. Dr. Şerafettin DEMİÇ

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Doç. Dr. Şerafettin DEMİÇ tarafından yürütülen 2017-TDR-FEBE-0027 numaralı Seramik Ve Karbon Tabanlı Malzemelerden Hibrit Termal İletken Polypropilen Matrisli Kompozitlerin Üretimesi Ve Karakterizasyonu. için 5 kalem malzeme alımı.

28.03.2017
14  İKÇÜ BAP-İHALE  İHALE - İKÇÜ Sercan Acarer'in Yürüttüğü proje için 1 Kalem Sabit Sıcaklıklı sıcak tel hız ölçüm sistemi alımı -
15 Fen Bilimleri Enstitüsü Doç. Dr. Sevim HAMZAÇEBİ

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Sevim HAMZAÇEBİ tarafından yürütülen 2014-TYL-FEBE-0040 numaralı Doğadan Avlanan Ve Toprak    Havuzda   Yetiştirilen Topan   Kefal   (Mugil    Cephalus   Linnaeus, 1758) Balığının Besin Kompozisyonlarının Karşılaştırılması için 23 kalem malzeme alımı.

20.03.2017
           
17 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Merih PALANDÖKEN

Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Merih PALANDÖKEN tarafından yürütülen 2016-ÖNP-MÜMF-0029 numaralı Grafen Tabanlı Elektriksel Küçük Boyutlu Rf Enerji Hasatlama Anteninin Tasarımı, Üretilmesi Ve Ticari Xbee Haberleşme Modül Uygulaması

13.03.2017
19 Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Esra Meltem KOÇ

Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra Meltem KOÇ tarafından yürütülen 2014-TDU-TIPF-0028 numaralı İnaktif Hepatit B Taşıyıcılarında D Vitamini Düzeyi Ve Vitamin D Reseptör (Vdr) Gen Polimorfizminin İncelenmesi için 32 kalem malzeme alımı.

7.03.2017
20 Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Esra Meltem KOÇ Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra Meltem KOÇ tarafından yürütülen 2014-TDU-TIPF-0029 numaralı Postmenopozal  D Vitamini Düzeyinin, Menopoz Semptomları Ve Cinsel Fonksiyonlar İle İlişkisi. için 16 kalem malzeme alımı. 7.03.2017
21 Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Melih Kaan SÖZMEN

Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Melih Kaan SÖZMEN tarafından yürütülen 2016-GAP-TIPF-0011 numaralı Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Dipper Ve Non-Dipper Tansiyon Paterninin Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi. için 2 kalem malzeme alımı.

7.03.2017
22 Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Melih Kaan SÖZMEN

Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Melih Kaan SÖZMEN tarafından yürütülen 2016-GAP-TIPF-0011 numaralı Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Dipper Ve Non-Dipper Tansiyon Paterninin Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi. için 1 kalem malzeme alımı.

7.03.2017
23 Diş Hekimliği Fakültesi Yrd. Doç. Dr. İlknur VELİ

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İlknur VELİ tarafından yürütülen 2017-TDU-DİŞF-0026 numaralı Labial Ve Lingual Kendinden Kilitli Braketler Kullanılarak Yapılan Ortodontik Tedavilerin Klinik Etkilerinin Karşılaştırılması için 3 kalem malzeme alımı.

24.02.2016
24 Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Gülseren PAMUK

Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülseren PAMUK tarafından yürütülen 2016-GAP-TIPF-0015 numaralı 65 Yaş Üzeri Diyabeti Olan Ve Olmayan Bireylerde Beslenme Durumu Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi için 2 kalem malzeme alımı.

23.02.2017
25 Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Gülseren PAMUK

Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülseren PAMUK tarafından yürütülen 2016-GAP-TIPF-0015 numaralı 65 Yaş Üzeri Diyabeti Olan Ve Olmayan Bireylerde Beslenme Durumu Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi için 2 kalem malzeme alımı.

23.02.2017
27 Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Sabiha TÜRE

Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Sabiha TÜRE tarafından yürütülen 2016-TDU-TIPF-0016 numaralı Dirençli Epilepside Dikotik Dinleme Eşliğinde Eeg Ve Fmrg İle Beyin Haritalama için 5 kalem malzeme alımı.

30.12.2016
28 İslami İlimler Fakültesi Doç. Dr. İbrahim KUTLUAY

Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim KUTLUAY tarafından yürütülen 2015-GAP-İSİF-0019 numaralı Amerika Birleşik Devletleri Üniversitlerinde Çağdaş Oryantalistik Çalışmalar Ve Hadisle İlgili Yeni Yaklaşım Ve İddialar için 20 kalem basılı yayın alımı.

29.12.2016

29

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Doç. Dr. Haydar YALÇIN

Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Haydar YALÇIN tarafından yürütülen 2016-GAP-SBBF-0033 numaralı Veri Madenciliği Yöntemiyle Elektronik Dergi Koleksiyonlarının Yönetimi için 4 kalem malzeme alımı.

12.12.2016

30

 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Doç. Dr. Anıl YILMAZ Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Anıl YILMAZ tarafından yürütülen 2016-GAP-SBBF-0029 numaralı Arkeolojik Verilere Dayalı Olarak Doğu Anadolu’Da Kimmer - İskit Varlığı için 1 kalem malzeme alımı. 02.11.2016

31

 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Doç. Dr. Anıl YILMAZ Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Anıl YILMAZ tarafından yürütülen 2016-GAP-SBBF-0029 numaralı Arkeolojik Verilere Dayalı Olarak Doğu Anadolu’Da Kimmer - İskit Varlığı için 6 kalem malzeme alımı. 02.11.2016
32 Diş Hekimliği Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Murat ULU  Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat ULU tarafından yürütülen 2015-TDU-DİŞF-0011 numaralı Atmosferik Soğuk Plazma Ve Mezenkimal Kök Hücre İle Modifiye Edilen Titanyum Yüzeylerde Osteojenik  Hücre Aktivitelerinin Değerlendirilmesi için 7 kalem malzeme alımı 22.06.2016
.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü
 

Başa Dön