Alt Alanlar

Üniversitemiz Senatosu kararı gereği Çok Disiplinli Öncelikli Alan Araştırma Projeleri (ÖNAP) kapsamında başvurusu alınacak projelerin alanları Biyomedikal ve Özgün Tıbbi Araştırmalar, Enerji ve Şehirleşme olarak belirlenmiştir. Bu alanlara dair alt alanlar aşağıda belirtilmiş olup, ÖNAP başvurusu yapacak akademisyenlerimizin aşağıdaki alt alanlardan birini seçmeleri gerekmektedir.

Şehirleşme Sosyo-Ekonomik

1.İklim değişikliği

2.Kentsel dönüşüm

3.Yerel yönetişim

4.Göç ve Kent Kimliği

Şehirleşme Mühendislik 

1. Kentsel dönüşüm

2. Sürdürülebilir şehirleşme

3. Afet ve Risk yönetimi

Şehirleşme Mimarlık-Planlama

1. Çevre yönetimi

2. Kentsel yenileme

3. Kentsel ulaşım

4. Sürdürülebilir şehirler

 

Biyomedikal Mühendisliği ve Özgün Sağlık Araştırmaları

1. Biyomekanik

2. Biyomekatronik

3. Doku Mühendisliği

4. Medikal Terapi

 

Enerji

1. Rüzgar Enerjisi

2. Jeotermal Enerji

3. Yakıt Pilleri ve Bataryalar


Başa Dön